Windykacja za granicą – które kraje są najtrudniejsze, jeśli chodzi o odzyskiwanie środków?

Written by
odzyskiwanie należności

Jeżeli jesteś wierzycielem przedsiębiorstwa, którego siedziba znajduje się na terenie innego kraju UE, na mocy nakazu wydanego przez sąd, może dojść do zamrożenia środków finansowych na koncie bankowym tej firmy. Windykacja międzynarodowa jest skuteczna, ale nie zawsze. Możesz napotkać kilka poważnych problemów.

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

Procedura ta została stworzona, aby ułatwić odzyskiwanie należności od firm, których siedziba znajduje się w innym kraju niż kraj wierzyciela. Przebiega w bardzo prosty sposób i jest skuteczna. Szybko można odzyskać dług od podmiotu zagranicznego. Co więcej, nie trzeba z odpowiednim wyprzedzeniem informować o wszczęciu procedury, co jest sporym ułatwieniem. W postępowaniu chodzi o to, aby dłużnik nie miał czasu na przeniesienie lub zlikwidowanie środków finansowych znajdujących się na firmowych kontach. Dzięki temu szybko odzyskasz należność.

Na pewno zastanawiasz się, czy ta forma windykacji jest skuteczna we wszystkich europejskich krajach. Tak, poza Danią, która ma zupełnie inne regulacje. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Dania nie przystąpiła do traktatu, który o tym mówi. Podobne regulacje dotyczą Zjednoczonego Królestwa, ale obecnie i tak Wielka Brytania znajduje się poza UE.

Co stanowi największy problem przy windykacji międzynarodowej?

Największym problemem w przypadku windykacji międzynarodowej jest działalność na własną rękę. Obcy język i nieznajomość prawa krajowego mogą przysporzyć wiele problemów. Jeżeli więc windykacja w Niemczech ma być przeprowadzona, warto nawiązać współpracę z firmą windykacyjną, która na tamtejszym rynku działa i posiada specjalistę od tych zagadnień. Dzięki temu proces będzie bardziej skuteczny.

Uwzględniając czynniki formalno-prawne kraju pobytu dłużnika można w skuteczny sposób wyegzekwować należności. Warto wykorzystać wszystkie legalne środki ścigania nieuczciwego płatnika i procedury sądowe umożliwiające szybkie odzyskanie należności.

W niektórych krajach honor nie pozwala na zwłokę w płatnościach, w innych wypłacanie środków po terminie jest normą. Na przykład windykacja we Włoszech jest na porządku dziennym, ze względu na dość opieszałą naturę Włochów. Nie przywiązują oni aż tak dużej wagi do terminów, jak np. skrupulatni Niemcy. Współpraca z nimi może być więc na wielu polach problematyczna i trzeba uzbroić się w cierpliwość, jeżeli chodzi o oczekiwanie na płatność.

Odzyskiwanie należności od dłużnika z USA i krajów spoza UE

Przede wszystkim nie należy iść w pierwszej kolejności na drogę sądową, ponieważ postępowanie w krajach spoza UE jest bardzo kosztowne. Trzeba wykorzystać wszystkie dostępne techniki windykacji polubownej.

Polskę z wieloma krajami wiąże tzw. Konwencja z Lugano o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych. Niestety nie dotyczy ona Stanów Zjednoczonych. Możesz jednak wykorzystać zapisy z ustawy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, gdzie jest mowa o stosowaniu przepisów obowiązujących w kraju, w którym doszło do podpisania umowy. Jeżeli była to Polska, nasze przepisy w wielu przypadkach mogą być akceptowane.

Ważne jest, aby w przypadku windykacji międzynarodowej skontaktować się z profesjonalną firmą windykacyjną oraz prawnikiem.

Article Categories:
Finanse i biznes

Comments are closed.

Shares