Składowanie rzędowe i blokowe – porównanie rozwiązań

Written by
wyposażenie magazynowe

Skuteczne zarządzanie magazynem zależy od jego optymalnego zaprojektowania i zastosowania rozwiązań odpowiadających specyfice asortymentu. Tylko tak możliwe jest osiągnięcie pełnej wydajności i skuteczności zaplanowanych procesów. Współczesne jednostki magazynowe zorganizowane są najczęściej z wykorzystaniem metody blokowej lub rzędowej. Każda z technik zawiera wiele korzystnych aspektów oraz pewne ograniczenia w zastosowaniu, a przewaga wynika z indywidualnych potrzeb użytkowników.

Składowanie rzędowe

Najpopularniejsza wersja magazynowania asortymentu. System polega na składowaniu jednostki w rzędach tak, aby były one ustawione równolegle. Ustawione regały lub pojedyncze palety tworzą naturalny korytarz roboczy. Ścieżka umożliwia bezpośredni dostęp do konkretnej palety w ten sposób, aby nie zachodziła ingerencja w pozostałe jednostki magazynowe.

Duże znaczenie ma odpowiednie wyposażenie magazynu. Ze względu na prostą konstrukcję ramową, uniwersalność dostosowania nośności oraz wymiarów, wykorzystuje się najczęściej regały paletowe i jest to trend ogólnoświatowy. Szeroki zakres wyboru dotyczy również elementów przechowywanych, a ładunki o niestandardowej budowie nie stanowią problemu.

Składowanie typu rzędowego ma jedną zasadniczą wadę, a mianowicie dość niski współczynnik wykorzystania powierzchni magazynowej. Jest to spowodowane koniecznością utrzymania drożności korytarzy roboczych pomiędzy poszczególnymi rzędami. W celu zniwelowania tego stanu, stosuje się system regałów wysokiego składowania.

Istnieje jednak wiele pozytywnych aspektów, które odpowiadają za popularność przedstawionego sposobu. Przede wszystkim jest to metoda bardzo ekonomiczna. Technika składowania oraz wykorzystanie nieskomplikowanych elementów instalacji, nie generują znacznych nakładów inwestycyjnych. Kolejnym walorem jest szybki i bezpośredni dostęp do towaru, który w danym momencie jest niezbędny, co przekłada się na sprawność całego procesu wewnątrz magazynu. Elastyczność to ostatni plus, a dotyczy dostosowywania konstrukcji do indywidualnych potrzeb oraz prawidłowego funkcjonowania w warunkach zewnętrznych lub wewnętrznych.

Składowanie blokowe

Rodzaj magazynowania, gdzie jednostki układane są w bezpośrednim i bardzo ścisłym kontakcie. Rozwiązanie sprawdzi się doskonale w przypadku składowania identycznego rodzaju asortymentu i niezbędne jest maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni.

Konieczność manipulacji jednostkami transportowymi sprawia, że rotacja palet działa przede wszystkim w formie zasady LIFO, czyli ostatnie weszło, pierwsze wyszło. Produkty, które wymagają szczególnej uwagi ze względu na datę przydatności, warto umieszczać na specjalnie zaprojektowanych regałach FIFO. Dzięki temu towar, który jest podatny na zepsucie, opuści magazyn w pierwszej kolejności.

Niezaprzeczalną zaletą składowania blokowego jest efektywność wykorzystania dostępnej przestrzeni. W praktyce oznacza to, że nawet dostęp do mniejszej hali magazynowej może zaspokoić wszelkie potrzeby. Minusem jest natomiast większy koszt finansowy wyposażenia magazynu oraz ograniczona manipulacja i dostęp do pojedynczych jednostek.

Który system wybrać?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wybór właściwego rozwiązania uzależniony jest od środków pieniężnych, które mogą zostać zainwestowane, a także kategorii asortymentu oraz oszczędności miejsca, którą chcemy osiągnąć.

Article Categories:
Finanse i biznes

Comments are closed.

Shares