Pisanie wniosków o dotacje unijne – co należy wiedzieć?

Written by
dotacje unijne

Dzięki przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 roku Polacy uzyskali wiele korzyści, do których zalicza się między innymi otwarte granice i swobodę przepływu towarów. Bardzo istotną kwestią jest również możliwość uzyskiwania finansowania ze środków (funduszy) Unii Europejskiej. Z drugiej strony, w celu uzyskania takiego dofinansowania należy spełnić szereg procedur, w tym m.in. przygotować w odpowiedni sposób wniosek.

Wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych – najważniejsze informacje

Pisanie wniosku o dofinansowanie nie jest niczym prostym, dlatego podczas całego procesu należy kierować się przede wszystkim rozsądkiem. Często zdarza się bowiem, że część wnioskodawców ponosi klęskę już na samym początku, startując w niewłaściwym konkursie. Dlatego też, należy szczegółowo zapoznać się z założeniami danego programu i sprawdzić, czy zakres planowanego przedsięwzięcia się z nim pokrywa.

Jak już wspomniano, sporządzenie wniosku o przyznanie dofinansowania jest niezbędne, aby możliwe było zdobycie pomocy unijnej. We wniosku należy w szczegółowy oraz wyczerpujący sposób opisać inwestycję, która jest przedmiotem dofinansowania. Bardzo istotne jest, by swoją prośbę argumentować w sposób przejrzysty i klarowny – zbyt ogólne, niejasne sformułowania mogą przyczynić się do odrzucenia wniosku, nawet jeśli według nas planowana inwestycja ma duże szanse powodzenia.

Warto przy tym pamiętać, że dobrze przygotowany opis inwestycji to jeszcze nie wszystko, często okazuje się bowiem, że wymagane jest również dostarczenie planu finansowego (biznesplanu) dla danego przedsięwzięcia inwestycyjnego, w którym znajdą się rzetelne szacunki na temat stopy zwrotu oraz okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych – dane te powinny być poparte wiedzą na temat aktualnej sytuacji rynkowej oraz być możliwe do osiągnięcia (realne).

Wszystkie te czynności mogą okazać się zbyt skomplikowane dla osoby, która nie jest biegła w tematyce prawa unijnego oraz oceny finansowej projektu. Alternatywą w takiej sytuacji może być pomoc biura rachunkowego.

Biuro rachunkowe

W ofercie wielu biur rachunkowych, oprócz tradycyjnych rozwiązań takich,jak usługi księgowe czy kadrowe, znajdują się często specjalistyczne usługi w zakresie przygotowywania – pod względem formalnym oraz merytorycznym – wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych. Skorzystanie z takiego rozwiązania wiąże się z koniecznością poniesienia pewnej opłaty (w zależności od zakresu wniosku, renomy biura rachunkowego czy miasta, opłata za przygotowanie takiego pisma może wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych).

Z drugiej jednak strony – w takiej sytuacji za przygotowanie pisma odpowiada kompetentny pracownik posiadający wiedzę na temat aktualnych przepisów regulujących kwestię dofinansowania ze środków UE. Tymczasem, to właśnie merytoryczne wsparcie jest jednym z najważniejszych czynników przesądzających o sukcesie. Ponadto, biuro księgowe może udzielić cennej pomocy w ocenie efektywności danego przedsięwzięcia inwestycyjnego, wykorzystując podczas pracy metody oceny projektów stosowane powszechnie przez finansistów.

Podsumowanie

Dzięki prawidłowo przygotowanemu wnioskowi możliwe jest uzyskanie środków unijnych niezbędnych do sfinansowania inwestycji. Wbrew obiegowej opinii, uzyskanie takiej pomocy nie jest jednak proste. Na szczęście, dzięki profesjonalnej pomocy ze strony wykwalifikowanych specjalistów zatrudnianych przez biura rachunkowe, cały proces staje się znacznie prostszy.

Article Tags:
Article Categories:
Finanse i biznes

Comments are closed.

Shares