Nowe zasady wynagrodzeń w 2023 roku

Written by
prowadzenie ksiegowosci

Temat wynagrodzenia jest niezwykle ważnym aspektem na wielu płaszczyznach. Istotny jest nie tylko wątek codziennego życia, ale też zmian prawnych, jakie zachodzą najczęściej na przełomie lat. Nie inaczej jest również obecnie, gdy wchodząc w 2023 rok zderzamy się z nowymi zasadami wynagrodzeń.

Wyższa minimalna krajowa od stycznia 2023 roku 

Pierwszym, niezwykle istotnym zagadnieniem jest wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2023 roku. Wspomniane wynagrodzenie w przypadku osób zatrudnionych na cały etat w oparciu o umowę o pracę wzrosło do poziomu 3490 zł brutto. Co ciekawe, w obecnym roku zderzymy się również z dość niecodzienną sytuacją, a mianowicie dodatkową waloryzacją tej stawki, która wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2023 roku. Wtedy to płaca minimalna wzrośnie do poziomu 3600 zł brutto. Nowe wytyczne są z jednej strony korzystne dla pracowników, z drugiej zaś powodują dość duży zamęt w odniesieniu do pracodawców. W związku z tym, w razie jakichkolwiek niejasności, warto skorzystać z kalkulacji wynagrodzeń w Bemowie, gdzie uzyskamy fachową pomoc i doradztwo w zakresie szeroko pojętych płac. Warto pamiętać o tym, że całkowity koszt pracodawcy jest w istocie większy, aniżeli sama stawka brutto. Dodatkowo, poziom wyliczania kwoty netto często może wymagać dodatkowych konsultacji.

Składniki, które wpływają na wartość wynagrodzenia

Samo pojęcie wynagrodzenia jest również ściśle związane z różnorodnymi składkami, jakie wchodzą w jego skład. To właśnie one w głównej mierze pomniejszają kwotę, jaka wpływa na konto pracownika. Do głównych należy zaliczyć składki, takie jak:

  • emerytalna w wysokości 9,76%;
  • rentowa w wysokości 1,5%;
  • chorobowa w wysokości 2,45%.

Poza tym, należy wziąć pod uwagę składkę zdrowotną, która w podstawowej formie kształtuje się na poziomie 9%. Warto również wiedzieć, że począwszy od lipca 2022 roku zmianie uległy zaliczki na podatek dochodowy. W związku z obniżeniem progów, wyróżniamy teraz dwie wartości, które kształtują się na poziomie 12% i 32%. Co więcej, podatnik przy pomocy formularza PIT-2 może podzielić kwotę zmniejszającą podatek na 2 lub 3 podmioty. Jak widać, wprowadzone zmiany prawne dość wyraźnie rzutują na sposób obliczania wynagrodzenia, wprowadzając jednocześnie wiele nowości. W związku z tym, warto skorzystać z biura księgowego w Warszawie na Bemowie, które zajmie się wspomnianą tematyką od podszewki. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do kwestii finansowych, wówczas warto skorzystać z pomocy specjalistów.

Składki po stronie pracodawcy 

Poza wspomnianymi wcześniej składnikami wynagrodzenia powinniśmy również wiedzieć, że na całokształt kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika składają się również dodatkowe składki po stronie pracodawcy. Można wskazać chociażby te dotyczące Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy ewentualnych wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe. Ponadto, pracodawcy odprowadzają również dodatkowe składki emerytalne czy rentowe.

Analizując zagadnienia związane ze zmianami prawnymi w kontekście ustalania wynagrodzeń należy zwrócić uwagę na wiele czynników. Przede wszystkim należy pamiętać o dwukrotnym wzroście pensji minimalnej w 2023 roku oraz składkach, które pomniejszają wynagrodzenie pracownika. Co więcej, podczas wyliczania wynagrodzenia należy wziąć pod uwagę szereg innych czynników, takich jak podatek dochodowy czy uczestnictwo w PPK. To wszystko powoduje, że warto skorzystać jest z fachowej pomocy, którą oferuje np. biuro księgowe w Warszawie na Bemowie.

Article Categories:
Finanse i biznes

Comments are closed.

Shares