Mykotoksyny w paszy – sprawdź, jak się ich pozbyć?

Written by
dodatki paszowe

Poważnym zagrożeniem dla prawidłowego wzrastania trzody chlewnej są mikotoksyny, czyli szkodliwe substancje pojawiające się w paszach wskutek przemiany materii grzybów strzępkowych. Zaliczamy do nich m.in. aflatoksynę, ochratoksynę, deosyniwalenol, zearalenon oraz fumonizydy. Aby skutecznie zniwelować niepożądane działanie tego typu związków, warto regularnie stosować specjalne dodatki do pasz. Zostaną one wymienione w dalszej części artykułu.

Podstawowe objawy hamujące produkcyjność zwierząt

Mikotoksyny rozwijają się zarówno na ziarnach zbóż, jak i w przetworzonych mieszankach paszowych przeznaczonych do żywienia świń i krów. Najczęściej są powodowane przez zanieczyszczenie pokarmu glebą, uszkodzenia fizyczne zaistniałe w trakcie zbiorów, nadmierną wilgotność podczas przechowywania czy obecność szkodników magazynowych (myszy, wołków, spichrzeli, moli ziarniaków itp.). Wywierają bardzo negatywny wpływ na organizmy żywe. Odpowiadają przede wszystkim za problemy w zakresie rozrodu, chroniczne biegunki i wymioty, infekcje bakteryjne i wirusowe, chorobliwe zmiany skórne, zaburzenia mikroflory, ograniczenie wydajności mlecznej, dolegliwości nerkowe i wątrobowe, niedowłady kończyn, pogorszenie rezultatów tuczu, spadki łaknienia, a nawet całkowite zahamowanie wzrostu. Dodatkowo zmniejszają efektywność szczepień, a także stają się przyczyną anomalii hormonalnych.

Preparaty na bazie substancji wiążących to strzał w dziesiątkę

Głównym rozwiązaniem pozwalającym na neutralizację mikotoksyn są wspomniane już we wstępie dodatki do pasz – zwłaszcza adsorbenty pochodzenia organicznego i nieorganicznego, które z jednej strony wykazują znakomite właściwości sorpcyjne (wiążące), z drugiej zaś nie redukują działania cennych witamin i mikroelementów. Mowa tutaj choćby o glinkach mineralnych, kaolinie, bentonitach, zeolitach, węglu aktywnym czy uwodnionym glinokrzemianie sodowo-wapniowym. Na uwagę zasługują również dodatki do pasz w postaci:

  • zakwaszaczy i enzymów
  • probiotyków (żywych kultur bakterii)
  • szczepów drożdży z rodzaju Saccharomyces cerevisiae
  • mikroorganizmów będących pochodną fermentacji mlekowej
  • niektórych związków chemicznych (np. kwasu askorbinowego, węglanu amonu, nadtlenku wodoru)

Nie tylko wskazane powyżej substancje przyczyniają się do osłabienia szkodliwego wpływu mikotoksyn na trzodę chlewną. Godne polecenia są ponadto takie metody, jak mechaniczne oddzielanie zanieczyszczonych partii mieszanki, dezaktywacja z wykorzystaniem wysokiej temperatury (gotowanie, napromieniowywanie) czy amoniakowanie. Procedury te wymagają jednak poświęcenia dużej ilości czasu i generują spore koszty finansowe.

Dodatki do pasz stanowią idealny sposób na uniknięcie niepożądanych objawów zdrowotnych u zwierząt hodowlanych, zaistniałych w wyniku spożywania przez nie trujących mikotoksyn. Ich stosowanie gwarantuje zachowanie stabilnych przyrostów masy ciała i brak groźnych chorób.

Article Categories:
Porady i ciekawostki

Comments are closed.

Shares