Lokalizacja wycieków – najnowsze technologie diagnostyczne

Written by
wykrywanie wycieków

Skuteczna lokalizacja wycieków wody w instalacjach stanowi duże wyzwanie. Nawet najmniejszy wyciek wody może doprowadzić do nieprawidłowego działania całego systemu rurociągowego, powodując bardzo uciążliwe skutki dla odbiorców oraz zawilgocenia czy zalania budynków. Obecnie istnieje cały szereg metod diagnostycznych pozwalających na coraz skuteczniejsze zlokalizowanie wycieku.

Metoda termowizyjna

Jest to technika wykorzystywana najczęściej do lokalizacji wycieków ciepłej wody użytkowej  na instalacjach wewnętrznych. Wykorzystanie kamery termowizyjnej pozwala na dokładną lokalizację anomalii temperatury powstającej w miejscu wycieku. Pomimo że ta metoda zapewnia szybkość badania, to jest jedynie sporadycznie  wykorzystywana do wykrywania wycieków w instalacjach zewnętrznych.

Badanie kamerą endoskopową oraz kamerą inspekcyjną

Wykrywanie wycieków wody za pomocą kamery endoskopowej (inspekcyjnej) pozwala na kontrolowanie fragmentów przegród budowlanych oraz wszelkich instalacji w miejscach niedostępnych dla standardowych oględzin. W tej metodzie wykorzystywane są różnego rodzaju endoskopy w zakresie od 6 milimetrów do 14 milimetrów oraz kamery zdolne do sprawdzenia rur o średnicy w zakresie od 40 milimetrów do nawet 200 milimetrów. Dzięki niej z powodzeniem można zlokalizować np. wycieki w instalacjach kanalizacyjnych.

Wykorzystanie barwników przemysłowych

Lokalizacja wycieków przy pomocy barwników pozwala w sposób skuteczny śledzić ścieżkę migracji wody. Znajduje ona zastosowanie w przypadku inspekcji połączeń sieci kanalizacyjnej oraz do weryfikacji źródła napływającej wody.

Wykrywanie wycieków metodą elektroakustyczną

W tym przypadku nasłuchuje się odgłosów wycieków wody z instalacji przy pomocy specjalnego geofonu, który składa się z niezwykle czułego mikrofonu, słuchawek oraz jednostki analizującej odbierany sygnał. Docierające sygnały są przetwarzane w sposób cyfrowy, co pozwala niezwykle precyzyjnie wyodrębnić szum wycieku wody, nawet w warunkach dużego hałasu zewnętrznego. Geofon wykorzystuje się do lokalizowania wycieków w każdej instalacji pracującej pod ciśnieniem, napełnionej wodą bądź sprężonym powietrzem. Pozwala także istotnie zawęzić obszar poszukiwań wycieku w bardzo rozległych sieciach wodociągowych.  Metoda zapewnia skuteczne rezultaty pomiarów instalacji zewnętrznych, również tych wykonanych ze stali. Z kolei w przypadku jej wykorzystania do instalacji wewnętrznych wykazuje dużą skuteczność przy dość dużych wyciekach generujących znaczny szum.

Metoda gazu znacznikowego

Tego typu lokalizacja wycieków polega na wprowadzeniu do określonej instalacji mieszanki gazowej w proporcjach 95% N2, 5% H2, która  penetruje wszelkie nieszczelności i następnie przedostaje się na powierzchnię, gdzie jest odpowiednio rejestrowana przez specjalny zaawansowany technologiczny  detektor. Wspomniana mieszanka gazowa nie nosi cech toksyczności ani zagrożenia dla ludzi, jednak potrafi skutecznie penetrować nawet najmniejsze nieszczelności i bez problemów przedostawać się przez pory w asfalcie czy fugi między płytkami. Ponadto metoda zapewnia jednoznaczność wyników, jako że mieszanka gazowa właściwie nie występuje w środowisku naturalnym.

Wykorzystanie wilgotnościomierza

Pomiar z użyciem wilgotnościomierza wykonuje się wewnątrz budynków, co pozwala na zawężenie rejonu uszkodzenia instalacji bądź do przybliżonej lokalizacji wycieku o niezwykle małej skali niedostępnej dla alternatywnych metod pomiarowych.

Lokalizacja wycieków z instalacji wodociągowych

W tym przypadku wykorzystuję się najczęściej metodę polegającą na komputerowej obróbce szumu danego wycieku rozprzestrzeniającego się wzdłuż ścianek rury wodociągowej jak również przez słup wody w rurze.

Jak widać dzięki najnowszym technologiom diagnostycznym wykrywanie wycieków wody staje się coraz skuteczniejsze. Niezwykle istotne jest jednak dobranie odpowiedniej metody pomiaru do konkretnych warunków.

 

inspiracja: nord-help.pl – osuszanie mieszkań po zalaniu Warszawa

Article Categories:
Dom i wnętrze

Comments are closed.

Shares