Kiedy trzeba zdecydować się na usługi transportu chłodniczego?

Written by
transport miedzynarodowy chlodniczy

Realizacja transportu krajowego i międzynarodowego pomiędzy krajami, a nawet innymi kontynentami to złożony proces, który uwarunkowany jest szeregiem czynników wpływających na rodzaj wybranego transportu, a także warunki panującego w jego trakcie. Jednym z obszarów, który wymaga specjalnego podejścia jest transport określonej grupy towarów w niskich temperaturach, czyli transport chłodniczy. Czy właściwie jest transport chłodniczy i kiedy należy się na niego zdecydować? Jak realizowany jest transport chłodniczy? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu!

Czym jest transport chłodniczy?

Transport chłodniczy to rodzaj transportu polegający na przewozie określonej grupy towarów wymagających przechowywania w kontrolowanych warunkach, a ich zapewnienie wymaga zwrócenia uwagi zarówno na odpowiednio niską temperaturę, jak i określoną wilgotność powietrza. Stworzenie optymalnych warunków do przewozu transportowanych towarów pozwalają na dostarczenie ich do miejsca docelowego bez utraty na jakości, a także przez zachowaniu określonych właściwości towarów. Sprawia to, że transport chłodniczy stanowi jeden z najważniejszych elementów handlu międzynarodowego — pozwala on bowiem na wymianę towarów wrażliwych pomiędzy różnymi krajami, a nawet kontynentami. 

Transport chłodniczy — kiedy należy się na niego zdecydować?

Transport chłodniczy to jeden z najpopularniejszych obszarów transportu realizowanego na skalę międzynarodową — pozwala on bowiem na przywóz określonych grup towarów pomiędzy znacznie oddalonymi od siebie punktami. Transport chłodniczy najczęściej okazuje się konieczny w przypadku realizacji przewozu towarów, takich jak:

  • żywność (wyroby mięsne, produkty pochodzenia roślinnego, produkty cukiernicze, mrożonki, nabiał i inne produkty pochodzenia zwierzęcego);
  • napoje;
  • rośliny ozdobne; 
  • środki rolnicze; 
  • kosmetyki 
  • leki i różnego rodzaju półprodukty farmaceutyczne; 
  • narzędzia i sprzęt medyczny;
  • elektronika;
  • ładunki niebezpieczne. 

Przy czym, szczegółowe wytyczne dotyczące wymagań stawianych przez określone grupy produktów, zawarte są w Umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych. Zawiera ona regulacje dotyczące przewozu towarów w specjalnych warunkach chłodniczych, a także wymagania dotyczące stosowanych urządzeń chłodniczych czy procedur testowych. 

Podsumowując, zgodnie z obowiązującymi przepisami organizacja transportu chłodniczego  jest konieczna w przypadku przewozów wielu towarów spożywczych, a także w roślin, kosmetyków, środków rolniczych, lekarstw, półproduktów farmaceutycznych czy  ładunków  niebezpiecznych. Proces ten realizowany jest przy pomocy specjalnych pojazdów izotermicznych, pojazdów chłodniczych czy lodowni, które pozwalają na utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza w danej przestrzeni, a co za tym idzie — zachowanie wysokiej jakości i właściwości transportowanych produktów.

Article Categories:
Finanse i biznes

Comments are closed.

Shares